Bezoekers:720136

Webmaster:
Alphons van der Heijden

Mij even voorstellen


Ari Martinali, wonende te Helmond.

Al ruim 45 jaar ’n bezeten natuurfotograaf, waarvan 40 jaar gezworven te hebben in de Peel, de laatste 10 jaar in de Mortelen bij Oirschot.

Door de jaren heen werden diverse natuurgebieden in binnen en buitenland bezocht.
Waar eerst dia's gemaakt werden is dit nu vervangen door digitale camera's.
een Nikon D70 en een D300.

Van groothoek tot telelens 500 mm wordt gebruikt gemaakt.
Vogels spreken mij het meest aan, maar verder alles wat betreft de flora en fauna.
Sinds 'n paar jaar kan ik er iedere dag er op uit trekken en wat ik dan ook graag doe.

De natuur in al zijn facetten beleven en ontdekken, van beschermen tot
helpen door nestkasten te plaatsen en dergelijke.
Geef lezingen van diverse natuurgebieden en andere natuuronderwerpen.

Verder maak ik audiovisuele shows wat weer andere dimensie aan mijn hobby geeft.

 

 

 

 

Copyright © 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.